مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.

3

25 محرم 1444هـ


19

28 ربيع الثانى 1424 هـ