مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.

اطلاعیه دفتر معظم له آقای سیستانی (مد ظله) در ارتباط با ابراز نظر در مسائل سیاسی

بسمه تعالی
قابل توجه همگان:
آقای سیستانی (مد ظله) نماینده ای جهت ابراز نظر در مسائل سیاسی ندارند. هرگونه موضع گیری سیاسی معظم له از راه این کانال اطلاع رسانی می شود.
دفتر آقای سیستانی (مد ظله) - نجف اشرف
۱۴/ ربیع الثانی/ ۱۴۴۴