پاسخ به پرسشی در باره صرف وجوه شرعیه
27 محرم 1439هـ

بسمه تعالى

دفتر ايت الله سيستانى مد ظله – نجف اشرف
با سلام واحترام
اخيرا بعضى از خبرگزارى ها به ايت الله سيستانى نسبت داده اند كه ايشان به مقلدين خود اجازه داده اند تمامى وجوه شرعيه را خودشان در موارد منطبقه شرعيه صرف نمايد. آيا اين اجازه كليت دارد وهمه مقلدين ايت الله اين اجازه را دارند؟

تهران – محمد ناصرى

بسمه تعالى

اين اجازه را معظم له با توجه به شرايط خاص عراق به مقلدين خود در اين كشور داده اند ، مقلدين در ديگر كشورها مى توانند براى كسب اجازه به مقدار مناسب به وكلاى ايشان مراجعه نمايند

دفتر اقاى سيستانى – نجف اشرف
27 محرم 1439