فتواى حضرت آية الله العظمى سيستانى (مد ظله) در باره وارد شدن غير رسمى به خاك عراق
14 ذى حجه 1424

بسم الله الرحمن الرحيم


بسيارى از زائران ايرانى به سوى عتبات عاليات روى مى آورند. عده اى از راههاى رسمى وارد كشور عراق مى شوند و لكن عده كثيرى نيز توسط قاچاقچيان از مرز عبور داده مى شوند و سپس توسط قاچاقچيان عراقى به داخل عراق منتقل مى شوند كه در بيشتر اوقات اين دسته از افراد در معرض انواع خطرهاى جانى و مالى و نيز خطرهايى نسبت به عرض و آبرو مواجه مى شوند . بنا بر اين نظر حضرتعالى راجع به دلالى صورت گرفته بين زائر و قاچاقچى ; با توجه به اينكه هر زائر مبلغى هنگفت را براى رسيدن به مرز و نيز سوار شدن از مرز تا عتبات مى پردازد ; چيست ؟ يعنى حكم مال اخذ شده در قبال اين عمل قاچاق چه مى باشد ؟ لطفاَ نظر حضرتعالى را بيان فرماييد خداوند شما را در اعتلاى كلمه اسلام و مسلمين موفق بدارد .بسمه تعالى


وارد شدن به كشور عراق از راههاى غير رسمى حرام است همانگونه كه اجرت اخذ شده در قبال قاچاق و فراهم نمودن زمينه آن حرام مى باشد و الله العالم .

دفتر حضرت آية الله العظمى سيستانى (مد ظله) -نجف اشرف
14 ذى حجه 1424