مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.

بیانیه معظّم له به مناسبت ارتحال حضرت آیة الله صافی گلپایگانی (قدس سره)