فقه براى غرب نشينان

مقدمه نويسنده كتاب

بسيار خوشحالم که کتاب "فقه براى غرب نشيان" را که با فتاواى حضرت آيت الله العظمى سيد على سيستانى ـ مدظله العالى ـ برابر است تقديم خوانندگان گرامى کنم.

اين کتاب کوششى است آغازين در زمينه بيان برخى احکام فقهى براى مردمانى که پيش آمده تا ميهن خود را ترک نموده و از علايق و وابستگى هاى وطن مالوف، بريده و در کشورهاى غير اسلامى و در زير حاکميت قوانين، آداب عادات و رسوم نظامهاى احياناً نا مأنوس و مغاير با شيوه هاى شناخته شده در بلاد اسلامى، زندگى کنند و همين امر، ناسازگارى ها و شکافهايى را در زندگى آنان به وجود آورده و مشکلات خاصى را آفريده9 است و پاسخهايى مناسب مى طلبد.

اين رويداد، نياز به نگارش کتابى را مى رساند که به مسائل حياتى مسلمانان مهاجر به مغرب زمين، پاسخ دهد، بنابر اين کتاب حاضر خط مشى ويژه اى دارد و اهداف خود را در يک مقدمه و دو باب و هر کدام داراى چندين فصل پى مى گيرد و مسائلى را مطرح مى کند که احياناً نا آشنايند و قضايايى را دنبال مى نمايد که کاملاً تازه اند و در رساله ها و کتب فقهى معمولى، کمتر آنها را نمى توان يافت. مباحث اين کتاب، روزنه هايى را براى خوانندگان باز مى کند و احياناً ممکن است استفتائات و سؤالاتى تازه پيش آورد. و مايه خوشحالى است که خوانندگان با فضيلت، آنها را به آدرس ما بفرستند تا همراه پاسخ آنها، در چاپ هاى بعدى کتاب، منتشر شود.

اين کتاب (فقه براى غرب نشينان) در واقع سومين کوشش ماست به دنبال دو تلاش قبلى تحت عناوين: "فتاواى آسان" و "منتخبى از مسايل برگزيده".نگارنده در هر سه کتاب کوشيده است تا طالبان را به فقه و احکام اسلامى پيوند دهد و آن معلومات را براى کسانى که در آن رشته تخصص ندارند دوست داشتنى کند. اگر به اين هدف رسيده باشم خدا را سپاس فراوان مى گويم و الا تنها کوششى است در انجام وظيفه. و توفيق از خداوند است و بس.

نگارنده توانست فصولى از کتاب حاضر را به سمع و نظر والد گرامى که به قصد معالجه، مدتى در لندن اقامت داشت برساند و از نظرات معظم له بهره ببرد. خدا اين عمل از ما بپذيرد.

ضمناً از کليه کسانى که مرا در تکميل و بهسازى اين کتاب يارى کرده اند سپاسگزارم و به ويژه از حضرت آيت الله العظمى سيستانى ـ مدظلّه العالى ـ که قبول زحمت فرموده برخى استفتاءها ها را ملاحظه کردند و همچنين از دفاتر معظم له در نجف اشرف، قم و لندن که يارى ها کردند و محبت ها مبذول داشتند و در تطبيق و مقابله فتاوا زحمت کشيدند، نهايت تشکر را دارم.

خدا همه ما را به سوى آنچه رضا و خشنودى اش در آن است هدايت فرمايد و به توفيق آنچه که شايسته است نايل آورد. آمين. "...ربنا لا تؤاخذنا آن نسينا او اخطانا ربنا و لا تحمل علينا اصراً کما حملته على الذين من قبلنا، ربنا و لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرين"

عبدالهادى المحمد تقى حکيم
27/رمضان 1418