فقه براى غرب نشينان

مقدمه مترجم

يک مسلمان متعهد و متقى بايد در داخل حدود و مرزهاى الهى زيست کند و اين حدود و مرزها، همان حلال و حرام و روا و نارواست و وظيفه يک فقيه تعيين آنها بر اساس کتاب و سنت ديگر ادلّه شرعى و عقلى است. حوزه فقاهت، بسيار گسترده و فراگير مى باشد و هيچ کردار و رفتار و گفتارى بدون حکمى از احکام پنجگانه نيست. ولذا انسان در هر کجا زندگى کند، در شرق، غرب، بلاد اسلامى و يا خارج آنها، بايد حيات خود را در همان چهار چوب بگنجايد و اگر او فردى هوشيار و متعبد باشد هيچ مشکلى برايش پيش نخواهد آمد، زيرا فقهاى ما بر پايه سماحت و سهولت شريعت مقدس اسلام براى همه زمينه ها و در همه شرايط و اوضاع و احوال، راه حل مشروع و معقول ارائه مى دهند و هرگز انسان را در بن بست قرار نداده و بلا تکليف رها نمى کنند.

هجرت مسلمانان از بلاد اسلامى به کشورهاى غربى، اروپا و آمريکا و غيره در قرن اخير شتاب بيشترى گرفته است. آنان در اثر عواملى که مجال بحث از آنها نيست تنها و يا فوج فوج زادگاهش را ترک گفته و در آن بلاد اقامت و سکنى گزيده اند و ويژگى آن محيط ها و حاکميت شرايط خاص براى مسلمانان مسائلى پديد آورده که مکرر سؤالاتى را موجب شده که پاسخ مى طلبند.

نويسنده اين سطور که چندين سفر تبليغى به برخى کشورهاى اروپايى داشتم و با مسلمانان مهاجر عرب، ترک، آذرى، افغانى، ايرانى و غير هم ديدارها داشتم با انبوهى از آن سلسله مسائل مواجه بودم و حتى در برخى موارد به سبب اختلافى بودن مسئله، از برخى مراجع تقليد استفتا به عمل آورده و پاسخ متناسب دريافت مى کردم و آنها را منتقل مى نمودم.

سال گذشته بعد از مسافرت تبليغى و تجديد ديدار، به زيارت برادر بزگوارم حجة الاسلام و المسلمين آقاى سيد جواد شهرستانى صهر آيت الله العظمى سيد على سيستانى (دام ظله العالى) شرفياب شدم و در محضر ايشان کتاب "الفقه للمغتربين" را ديدم و نسخه اى گرفتم. پس از مطالعه ملاحظه کردم که غالب مندرجات آن رساله، سؤالاتى بود که در طول چندين سفر از من هم کرده بودند و احيانا پاسخهاى کلى مى دادم و به لحاظ عدم اطلاع از فتواهاى مراجع، در برخى موارد احتياج به استفتاء احساس مى شد. اين کتاب علاوه بر آنکه آن سلسله مسائل مورد ابتلاء و پرسش را دارد با فتاواى مرجع تقليد شيعيان حضرت آية الله العظمى سيستانى هم تطابق داشت. تصميم گرفتم براى تعميم فايده، کتاب را به فارسى برگردانم تا همه از برکات رساله مزبور بهره مند گردند.

خدا را سپاس که در عرض چند ماه اين نيت جامه عمل پوشيد و ترجمه کامل آماده طبع شد. از خداى متعال مسئلت دارم که آن را به کرمش قبول فرمايد و ذخيره آخرت قرار دهد.

در خاتمه سخن، از همکارى و هميارى سرکار خانم حاجى حسينى که در سامان دادن اين کار، مرا يارى رساندند و در تسريع ترجمه و تنظيم کتاب، نقش سازنده داشتند تشکر مى کنم و براى ايشان نيز مزيد توفيق و اجر، مسئلت دارم، انّه نعم المجيب. تهران ـ سيد ابراهيم سيد علوی
5/8/1378
رجب المجرب 1420