ملحقات مناسك حج

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين الغرّ الميامين.
دفتر حاضر، دربر دارنده گزيده اى از استفتاآتى است كه طى سه سال گذشته از حضرت آيت الله العظمى سيستانى ـ دام ظله العالى ـ شده است.
از ميان استفتاآت فراوان و متنوعى كه به دفتر معظم له رسيده بود، آن چه را كه نفعش عام تر و مورد ابتلايش بيشتر و در مناسك به صراحت ذكر نشده بود، برگزيديم و با حذف پاره اى جزئيات بى ارتباط با اصل سؤال ـ بى آن كه به اصل و جوهر سؤالات لطمه بزند ـ آن ها را بازنويسى كرديم و اينك در اختيار خوانندگان قرار مى دهيم.
اميد كه خداوند متعال اين كار را خالصانه از ما بپذيرد و آن را ويژه خود گرداند و بدان برادران ايمانى ما را سود رساند. انه نعم المولى و نعم الوكيل.

دفتر حضرت آيت الله سيستانى (مد ظله)