مناسک حج

مستحبات سعى

ستحب است از در مقابل حجر الاسود به طرف صفا بيرون رود همراه با آرامش و وقار، و وقتى بر صفا بالا رفت به كعبه نگاه كند، و به طرف ركنى كه حجر الاسود در آن است متوجه شود، و خداى را حمد و ثا گويد و نعمت هاى الهى را بياد آورد. سپس هفت مرتبه » الله اكبر« بگويد، و هفت مرتبه » الحمد لله«، و هفت مرتبه » لا اله الا الله«، و سه مرتبه:

» لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيى و يميت، و هو حى لا يموت، و هو على كل شئ قدير«.

سپس بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد، بعد سه مرتبه بگويد:

» الله اكبر الحمد لله على ما هدانا، و الحمد لله على ما اولانا، و الحمد لله الحى القيوم، و الحمد لله الحى الدائم«.

سپس سه مرتبه بگويد:

» اللهم انى اسالك العفو و العافيه و اليقين فى الدنيا و الاخره«.

سپس سه مرتبه بگويد:

» اللهم آتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخره حسنه و قنا عذاب النار«.

بعد صد مرتبه »الله اكبر « بگويد، و صد مرتبه »لا اله الا الله «، و صد مرتبه »الحمد لله «، و صد مرتبه »سبحان الله « بعد بگويد:

»لا اله إلاً الله وحده وحده، انجر وعده و نصر عبده، و غلب الاحزاب وحده، فله الملك، و له الحمد، وحده وحده، اللهم بارك لى فى الموت و فيما بعد الموت، اللهم انى اعوذ بك من ظلمه القبر و وحشته، اللهم اظلنى فى ظل عرشك يوم لا ضل الا ضلك «.

و دين و خود و اهل و عيالش را به خدا بسپارد و اين كار را زياد كند، پس بگويد:

»استودع الله الرحمن الرحيم الذى لا تضيع و دائعه دينى و نفسى و اهلي، اللهم استعملنى على كتابك و سنه نبيك، و توفنى على ملته، و اعذنى من الفتنه«.

سپس سه مرتبه »الله اكبر « بگويد، سپس آن را دو بار بجا آورد، سپس يك بار تكبير بگويد، و بعد آن را دوباره بجا آورد، و اگر همه آن را نتواند پس مقدارى را كه مى تواند انجام دهد.

و از امير المؤمنين (عليه السلام) روايت شده است: آن حضرت وقتى بالاى صفا قرار مى گرفت به طرف كعبه روى مى كرد، و بعد دو دست خود را بلند مى كرد، سپس مى فرمود:

»اللهم اغفرلى كل ذنب اذنبته قط، فان عدت فعد على بالمغفره، فانك انت الغفور الرحيم، اللهم افعل بى ما انت اهله، فانك ان تفعل بى ما انت اهله ترحمنى و ان تعذبنى فانت غنى عن عذابي، و انا محتاج الى رحمتك، فيا من انا محتاج الى رحمته ارحمني، اللهم لا تفعل بى ما انا اهله، فانك ان تفعل بى ما انا اهل تعذبنى و لن تظلمني، اصبحت اتقى عدلك و لا اخاف جورك، فيامن هو عدل لا يجور ارحمنى «.

و از امام صادق (عليه السلام) روايت شده است كه فرمود: اگر مى خواهى مال و ثروتت زياد شود وقوف بر صفا را زياد كن.

و مستحب است پياده سعى كند، و با آرامش و وقار راه برود تا به محل مناره اول برسد، پس تا مناره دوم آهسته بدود، سپس با وقار و آرامش راه برود تا بالاى مروه قرار گيرد، و براى مروه همان اعمالى را انجام دهد كه بالاى صفا انجام داده بود، و از مروه به طرف صفا به صورتى كه ذكر شد نيز مى گردد.

و اگر سواره باشد در ميان دو مناره قدرى سرعت كند.

و بر زنان آهسته دويدن نيست.

و سزاوار است كه بكوشد در گريه كردن، و سعى كند خود را بگريه اندازد. و بسيار خدا را بخواند و اظهار نياز به پيشگاه او نمايد.