مناسک حج

مستحبات نماز طواف

در نماز طواف مستحب است بعد از حمد در ركعت اول سوره توحيد و در ركعت دوم سوره جحد را بخواند، و پس از نماز حمد و ثناى الهى را به جا آورده، و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد، و از خداوند عالم طلب قبول نمايد. و از حضرت صادق (عليه السلام) نقل شده است:بعد از نماز طواف به سجده رفته و چنين فرمود:

» سجد وجهى لك تعبدا ورقا، لا اله الا انت حقا احقا، الاول قبل كل شئ و الاخر بعد كل شئ، و ها انا ذا بين يديك ناصيتى بيدك، و اغفر لى انه لا يغفر الذنب العظيم غيرك، فاغفر لى فانى مقر بذنوبى على نفسي، و لا يدفع الذنب العظيم غيرك«.

و مستحب است پيش از خروج بطرف صفا از آب زمزم بياشامد و بگويد:

» اللهم اجعله علما نافعا، و رزقا واسعا، و شفاء من كل داء و سقم«.

و بعد از فارغ شدن از نماز طواف اگر بتواند بيايد به نزد چاه زمزم، و يك يا دلو آب از آن بردارد، و از آن بياشامد، و اآن را به سر و پشت و شكم خود بريزد، و بگويد:

» اللهم اجعله علما نافعا، و رزقا واسعا، و شفاء من كل داء و سقم«.

پس از آن بر نزد حجر الاسود بيايد، و از آنجا بيرون رود بطرف صفا.